"BANY" Włodzimierz Jacek Bany

ul. Bałtycka 24/26
61-429 Poznań

tel. / fax: 0-61 652 95 68
e-mail: bany@bany.pl